top of page
Dr Yatsui president of OSA

Dr. Yatsui
President

Shingo Suzuki

Shingo Suzuki
Coordinator/Director

Shingo Suzuki

Nodoka Kuwabara
Japanese Tutor

Shingo Suzuki

Kaori Sato
Guesthouse

coordinators

Shingo Suzuki

Daiki Sato
Guesthouse

coordinators

Shingo Suzuki

Etsuko Hoshino
Staff

Shingo Suzuki

Kaname Katayanagi
Staff

Shingo Suzuki

Yumi Hiroi
Staff

Shingo Suzuki

Shotaro Mano
Staff

bottom of page